Partnerünk a
gyermekszinhaz.lap.hu

ALAPÍTVÁNY


A Kisötlet Gyermekszínpad Alapítvány 2011-ben alakult. A Magyarország területén, de főként a hátrányos helyzetű térségek lakóinak, innovatív képzése, szórakoztatása és kulturális értékeinek bemutatása, népi hagyományok megismertetése, megőrzése, környezettudatos magatartásminták közvetítése, mozgáskultúra fejlesztése, interaktivitásra épülő utazószínház segítségével. Elsődleges cél a gyermek-, ifjúsági- és felnőtt színházi előadások szervezése, lebonyolítása pedagógiai programok kiegészítésével.

Az Alapítvány működése során meg akarja teremteni azokat az oktatási, nevelési, szabadidős formákat, amelyek a kisgyermekkortól felnőttkorig biztosítják a felnövekvő nemzedék művészeti, kulturális nevelésének lehetőségeit. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, és szabadidős programok létrehozása a cél. Fogyatékkal élő (hallássérült, mozgássérült, értelmi fogyatékos) gyermekek és felnőttek társadalmi esélyegyenlőségének ill. kulturális esélyeiknek javítása is vállalt missziónk.

Alapítványunk célja Magyarország hátrányos helyzetű térségein élők szórakoztatása, kulturális felemelkedésük elősegítése, népi hagyományok megismertetése, környezettudatos magatartásminták közvetítése, mozgáskultúra fejlesztése interaktivitásra épülő utazószínház segítségével. A Kisötlet Gyermekszínpad tagjai hivatásos színészek, emellett fejlesztő- és drámapedagógus és művelődésszervező, kommunikátor is erősíti a csapatot. Célközönségünk az óvodás, ill. kisiskolás korú gyerekek, akik számára úgy állítjuk össze mesejátékainkat, hogy egy-egy színházi előadás részesei legyenek. Kitűzött célunk a jövőre nézve, hogy általános iskolásoknak, középiskolásoknak szóló színházi nevelési előadásokat is létrehozzunk.

A Kisötlet Gyermekszínpad már a kezdetektől ún. "tájoló" előadásokra rendezkedett be, díszleteink ennek megfelelően lettek kialakítva. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően az előadások nagy színpadokon és művelődési házak kis színpadjain illetve akár szobaszínházakban vagy iskolai tornatermekben, óvodai csoportszobákban is megtarthatók.

Az előadásainkat Heves, Nógrád, Borsod és Pest megyében láthatta a közönség számos óvodában illetve iskolában. A bevásárlóközpontok nagyszabású rendezvényein – pl: Agria Park, – szintén visszatérő vendégek vagyunk. Magyarország legnagyobb gyermekrendezvényén, a Gyermek Szigeten láthatták a gyerekek előadásainkat. Az egri ZF Hungária Kft. Mikulás ünnepségén, az egri Mátyus Udvarház, az Egri Vár rendezvénysorozatain is szórakoztattuk az apróságokat. 2012 márciusa óta Ostoroson, Közös élmények címmel rendezünk családi délutánokat. Együttműködő partnerként szerepelt a Polgármesteri Hivatal, az Ostorosi Szőlőfürt Nagycsaládos Egyesület valamint az ostorosi Védőnői Szolgálat. Az óvodai gyermeknap keretein belül is játszottuk a kicsiknek. A civil szervezetek és a helyi önkormányzat összehangolt együttműködése jellemezte rendezvényeinket.
40 perces történeteink az önfeledt szórakozás mellett biztosítják a gyerekek folyamatos foglalkoztatását dalok és koreográfiák segítségével. Célunk, hogy kis nézőink ne csak külső szemlélői, hanem szerves részei legyenek a meséinknek. Színészekként (ill. fejlesztőpedagógus végzettséggel rendelkezőként) úgy állítjuk össze a meséinket, hogy a gyerekek cselekvően részt vegyenek benne.

Az interaktív gyermekelőadások jótékony hatással bírhatnak a fogyatékkal élő gyermekekre, fejlesztésük szempontjából fontosnak tartjuk, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel. 2013-ban több más szervezettel is felvettük a kapcsolatot és számos rendezvényen nyújtottunk segítő kezet az igényes kultúra terjesztésének érdekében. Együttműködő partnerek voltunk az Egri Pinceszínházzal az Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézményekben (Sárospatak, Sátoraljaújhely, Miskolc) Három előadás bemutatása három intézményben, melyeknek szerves részei voltak a gyerekek. 2014 januárjától pedig a gyerekek tanórán kívüli programjainak és a fiatalok szabadidős tevékenységének támogatására fektettünk nagy hangsúlyt. Önkéntes munkaként intézményekbe szerveztünk és szervezünk programokat környezetvédelemmel kapcsolatban, egészségmegőrző rendezvényeken vettünk részt.

Különböző korosztályok számára kiemelkedően innovatív, interaktív képzési formákat találunk ki és valósítunk meg a miskolci Flört Company-val. A team céljai egybeesnek a Kisötlet Gyermekszínpad Alapítvány vállalásaival, iskolán kívüli tehetséggondozás területén a kiemelten hátrányos helyzetű gyerekek számára. Elsősorban a drámapedagógia, színjátszás, személyiségfejlesztés, kommunikáció, média és közszereplés témaköreiben indítanak tréningeket, egyéni- és csoportos képzéseket az említett területeken kvalifikált, többdiplomás, több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező trénerekkel.

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programokhoz kapcsolódó interaktív kiállítás és előadás is a közös munkánk eredménye. Kér Ede és Cserepes Virág kalandjai egy interaktív kiállításon BluePixeles ötletek alapján a Kisötlet Gyermekszínpad mesejátékával öt helyszínen Magyarországon - ezek között Miskolcon, Gyöngyösön, Egerben 2013 decemberében és 2014 januárjában került megrendezésre.

2015-ben alapítványunk sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap civil szervezetek működésre kiírt pályázatára, az így elnyert összeget legújabb mesénk létrehozására szánjuk, illetve a működésünkhöz szükséges egyéb kiadásokra.
2015 nyarán közös munkába fogtunk a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájával. Az intézet Kapunyitogató programsorozatának részeseiként a települések rendszeres közművelődési tevékenységének újjáépítését kívánjuk elősegíteni.
http://www.nmi.hu/Nemzeti-Muvelodesi-Intezet-Heves-Megyei-Irodaja/Huncutka-es-sokan-masok-Kapunyitogato-Tarnaszentmikloson

Alapítványunk tagjai a kultúrában jártas, gyakorlott emberek:Jakó Beáta, színész, rendezőasszisztens, fejlesztő- és drámapedagógus – az egri Gárdonyi Géza Színház színiiskoláját 1994-96 között végezte el, majd gyakorlati éveit is itt töltötte. Mint rendezőasszisztens főállásban itt működik. Az Eszterházy Károly Főiskola Pedagógia szakán Fejlesztő pedagógia specializáción végzett 2003 nyarán, e mellett drámapedagógiai végzettséggel is rendelkezik. A színházban és a főiskolán szerzett tapasztalatai együttesen segítik abban, hogy a gyermekszínpad előadásai ne csak szórakoztatóak, de a gyermekek életkorának megfelelőek, játékosak és fejlesztő jellegűek legyenek. Az egri színházban projektmenedzsere volt egy fiataloknak szóló színházpedagógiai programnak, melynek része volt színházbejárás, nyílt próbák, előadásra felkészítő, színházlátogatást feldolgozó beszélgetések és drámafoglalkozások.

Kiss Renáta, színész, művelődésszervező, kommunikátor - 1998-ban végzett Békéscsabán a Jókai Színház Színiiskolájában. Színészként dolgozott az Egri Gárdonyi Géza Színházban, a Budaörsi Játékszínben és a Nemzeti Kamara Színházban. Több televíziós produkcióban alakított már karakterszerepeket. Az Eszterházy Károly Főiskolán 2004-ben művelődésszervező szakon, 2010-ben pedig kommunikáció szakon szerezett oklevelet. Jelenleg a Grassalkovich Művelődési Házban dolgozott Hatvanban, mint művelődésszervező-kommunikátor,jelenleg az egri Harlekin bábszínház szervezési feladatait látja el. Fő területe a gyermekprogramok és a színházi programok létrehozása.

Rácz János, színész – Iskolái: 1989-1991 Rock Színház stúdiója, 1993-1996 Nemzeti Színház Színi Akadémia. 1997 óta az Egri Gárdonyi Géza Színház színésze.

A Kisötlet Gyermekszínpad Alapítvány azért jött létre, hogy a fenn sorolt törekvésekhez szükséges gazdasági alap is megteremtődjön. Tevőlegesen az igényes ifjúsági- és gyermekkultúra támogatása a cél, az értékőrző és értékteremtő törekvésekben, tevékenységekben részt venni, különös hangsúlyt fektetve az érzelmi-, értelmi-, mozgásbeli-, drámapedagógiai-, és általában a művészeti nevelésre.
Az alapítvány által felkarolt és kidolgozott programok mindig a célcsoport korának megfelelő módszereket használja és a kompetencia alapú nevelést veszi figyelembe. Óvodás és kisiskolás gyermekek számára olyan tevékenységet szervezünk, mely egy 40 perces interaktív gyermekelőadást tartalmaznak, melyeket az igényeknek megfelelően (pedagógusokkal egyeztetve) bővülnek a meséhez kapcsolódó drámafoglalkozással, kézműveskedéssel. A 11-18 éves fiatalok számára tanítási dráma és TIE foglalkozások létrehozását tűztük ki célul a jövőre való tekintettel.
Tesszük mindezt azért, hogy a közös tevékenységek által olyan közösségek formálódjanak, ahol a tolerancia, a nyíltság és a nyitottság egyaránt érték lehet, ugyanakkor az összetartás és a közös, kreatív problémamegoldás és az egymás különbözőségének tiszteletben tartása egyszerre lehet jelen. Segítségül hívjuk a pedagógusokat, szülőket, nagyszülőket, akik a gyakorlati tudásuk átadásán keresztül tovább bővíthetik a közösségi tudás szintjeit, erősíthetjük a családi és a tágabb közösségi összetartást.

Pályázatok:


A Kisötlet Gyermekszínpad Alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázatán.A vállalt pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16-0292

A Támogató döntése alapján 1 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül alapítványunk.

"A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása" c. kiíráshoz csatlakozva, az alapítvány által megírt és beadott projekt a "DRAMA-ZURI" címet viseli. A projekt időtartama 2016. augusztus 29. -2017. május 31. között zajlik a bogácsi Bagolyvár Óvodában.Az együttműködési megállapodás aláírásával együttműködési kötelezettséget vállalnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázatában a Kisötlet Gyermekszínpad Alapítvánnyal.

A Drama-zuri program célja, hogy a Bogács községben élő és a helyi Óvodai nevelésben részesülő 5-6 éves gyermekeket segítsük a tehetségük kibontakoztatásában, hogy később tudatosabban éljék meg az iskolai kötelezettségeket, tisztában legyenek saját képességeikkel, higgyenek tehetségességükben. Hosszútávú célunk a korai iskolaelhagyás megelőzése, az egyéni felelősségvállalás megerősítése.

Cél: Társas és állampolgári kompetenciák (pl. tolerancia, empátia), kommunikációs készség fejlesztése; csoportkohézió erősítése. Segíteni a gyerekeket abban, hogy megtalálják a helyüket az állandóan változó társadalomban, a felfedezés és a gondolkodás kreatív folyamatában.

Fókusz: Erkölcsi és társadalmi fogalmakról (pl. felelősség, segítségnyújtás, bűntetés) és témákról (pl. kommunikáció a családon belül) való közös gondolkodás; konfliktuskezelés; önállóság fejlesztése.

A 60 órás programsorozat tartalmaz Színházi nevelési foglalkozást, interaktív zenés mesejátékokat, tanítási-dráma foglalkozást, táncoktatást, kézműves programokat, ahol a saját készítésű bábokkal dolgozzuk fel az egyes témával kapcsolatos fókuszt.
A DRAMA-ZURI tehetséggondozó programsorozat kiegészítő tevékenységeként egy színházlátogatást csatoltunk, ahol a gyerekek rendhagyó színházi túrán vehetnek részt! Az egri Harlekin Bábszínház repertoárján lévő bábjáték megtekintése után a művészeti vezető és az előadás színészeinek közreműködésével mindenki kipróbálhatja, milyen érzés a "másik oldalon" állni, betekintést nyújtunk a háttérmunka rejtelmeibe, hogy bemutassuk a színházi formanyelv eszközeit: díszletet, kelléket, világítást, hangtechnikát, színpad-gépezetet. A Programjainkkal szeretnénk fokozott segítséget nyújtani az óvodás gyerekek számára, hogy minél több információ jusson el hozzájuk a színházi alkotás folyamatáról, a rendező szándékának megfogalmazásáról, a színész színpadi jelenlétének titkairól, hiszen csak a párbeszéd vezet valódi "beavató" élményhez.

A Kisötlet Gyermekszínpad Alapítvány tehetséggondozó programjában az alábbi szakemberek vesznek részt: az interaktív mese előadásokat előadják, a drámafoglalkozásokat vezetik Jakó Beáta színész, fejlesztő- és drámapedagógus, Kiss Renáta színész,kommunikátor- és közművelődési szakember, valamit a néptánc foglalkozások vezetője Csank Anita óvodapedagógus -néptáncoktató.
Partnereink és támogatóink programjaink megvalósítása során:


- NKA
- Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei irodája
- II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár- Miskolc
- Bródi Sándor Megyei és Városi Könyvtár ostorosi könyvtára
- BLUE PIXEL – kommunikációs cég Flört Company
- Harsányi Hársfavirág Óvoda Alapítványa a hátrányos helyzetű gyermekeikért
- Szirmai Óvodásokért Alapítvány
- Miskolc, Éltes Mátyás Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- Magyar Vöröskereszt Ostorosi alapszervezete
- Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, Eger
- Ostorosi Polgármesteri Hivatal
- Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola, Eger
- Ostorosi Óvodáért Közhasznú Alapítvány
- Agria Nyárijátékok
- Egri Vár